Konu Başlıkları

○ Pelvik Taban Anatomisi
○ Üriner inkontinanslı Hastanın Değerlendirilmesi
○ Ürodinamik İnceleme
○ Stres Üriner İnkontinans Yönetimi
○ Aşırı Aktif Mesane Sendromu
○ Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
○ Canlı Cerrahi Oturumu

%d bloggers like this: